Istuta puita kanssamme

Tehdään yhdessä muutosta

Anticimex panostaa toiminnassaan kestävään kehitykseen ja yksi painopisteistämme on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Tavoitteenamme on saavuttaa 15 prosentin vähennys omistamistamme tai hallitsemistamme lähteistä peräisin olevien suorien CO2e-päästöjen määrässä vuosina 2018–2025. Vähentäminen on hyvällä mallilla, mutta etsimme jatkuvasti keinoja tehostaa ja edistää tätä vielä enemmän.

Osallistu kanssamme ilmastotoimiin ja vaikuta omalta osaltasi myrkkyjen vähentämiseen sekä paremman huomisen luomiseen. Istutamme puun jokaista asennettua Anticimex Smart-laitetta kohden.

Kesäkuussa 2022 istutettiin ensimmäiset Anticimexin kerryttämät puut Tuulisuolle. Olemme saaneet kerättyä kampanjan aloituksesta lähtien jo yli 1 000 istutettavaa puuta!

smart_pipe

Myrkyttömyyden edelläkävijä

Anticimex Smart

Käytämme torjunnassamme koko ajan enemmän älykkäitä ja digitaalisia Smart-laitteita. Anticimex Smart on IoT-pohjainen ja 100% myrkytön tuholaistorjuntapalvelu. Sähköllä toimivat älyloukut yhdessä jatkuvan valvonta-, reagointi- ja raportointijärjestelmämme kanssa mahdollistavat asiakkaidemme tuhoeläinriskien selkeän minimoinnin - ympäristöystävällisesti.

Modernina tuholaistorjuntayrityksenä ja alan suunnannäyttäjänä haluamme kannustaa asiakkaitamme osallistumaan muutokseen ja valitsemaan torjuntaan täysin myrkyttömän vaihtoehdon. 

istutapuita

Yhteistyössä Istutapuita.fi

Puiden istuttaminen on helppo ja selkeä tapa osallistua ilmastotyöhön. Toimimme yhteistyössä Istutapuita.fi kanssa, jolloin jokainen käyttöön otettu Smart-laite muuntuu istutetuksi männyntaimeksi. 

istutataimi

Kuivatettu suoalue istutusten kohteena

Männyntaimenet istutetaan turvetuotannosta poistuneelle ja kuivatulle Tuulisuon suoalueelle. Istutuksia tehdään alkukesästä, kun niille on kasvukauden mukaan otollisin aika. Ensimmäiset Anticimexin kerryttämät puidenistutukset on tehty Tuulisuolle kesäkuussa 2022.

Vanhoilla suonpohjilla turvemaa hajoaa hitaasti ja vapauttaa ilmaan jatkuvasti hiilidioksidia. Suoalueiden metsittämisen avulla saadaan hiilidioksidin (CO2) vapautumisen lisäksi estettyä metaanin ja mahdollisesti dityppioksidin vapautumista.

 

Tuulisuo_istutus_06-2022
hilinielu_manty

Päästölähteestä hiilinieluksi

Hiilinielun ensimmäisenä tavoitteena on saada kasvava puusto, joka sitoo hiiltä ja siten kompensoi jäännösturpeen hiilidioksidipäästöjä. Metsitys sitoo onnistuessaan hiiltä niin runsaasti, että sillä voidaan kompensoida muualla aiheutettuja hiilipäästöjä.

Tutkimusten mukaan jokainen istutettu puu sitoo hiilidioksidia n. 600 kg elinkaarensa aikana.

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää?

Voimmeko kertoa lisää Anticimexin kestävän kehityksen toimenpiteistä? Oletko kiinnostunut kuulemaan enemmän Anticimex Smart -palvelusta ja kuinka sinun yrityksesi kannattaa siirtyä tuholaistorjunnassa 2020-luvulle?

Ota yhteyttä

 

Asiakaspalvelu p. 0207 495 706